Warning: mkdir() [function.mkdir]: File exists in C:\xampp\htdocs\moodle\lib\setuplib.php on line 167
ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory D:\moodledata with web server write access

PhuThai Moodle

Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Skip LoginSkip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events

Course categories

Các khóa học đào tạo 

Các khóa học đào tạo định hướng của Tập đoàn  
 Tổng quan về Tập đoànThis course requires an enrolment key
 Môi trường làm việc - Văn hóa doanh nghiệpThis course requires an enrolment key
 Một số Quy định và Quy trình khi làm việcThis course requires an enrolment key

Các khóa học tham khảo  
 Tư Duy Sáng TạoThis course requires an enrolment keySummary

Tài chính doanh nghiệp 
 Tổng quan về các thị trường tài chính
 Thị trường chứng khoán
 Ngân hàng thương mại
 Các sản phẩm huy động vống của NHTM
 Các phương thức thanh toán qua ngân hàng
 Ngân hàng điện tử
 Các hình thức tín dụng ngân hàng
 Hướng dẫn lập phương án KD để vay vốn NH
 Marketing sản phẩm dịch vụ và ngân hàng
 Đọc và hiểu báo cáo tài chính DN

Lãnh đạo doanh nghiệp 
 Nhà lãnh đạo làm gì
 Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng
 Nhà lãnh đạo là người truyền đạt
 Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực
 Nhà lãnh đạo là người xây dựng nhóm
 Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định
 Phong cách lãnh đạo
 Nhà lãnh đạo là nhà quản trị
 Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề
 Nhà lãnh đạo hiệu quả
 Kỹ năng quản trị lực lượng bán hàng
 Kỹ năng phân tích đối thủ cạnh tranh
 Đánh giá hiệu quả công việc
 Sử dụng tiền lương, thưởng có hiệu quả
 Kỹ năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 Quản trị hệ thống
 Chăm sóc khách hàng
 Tiếp thị và chăm sóc khách hàng
 Kỹ năng báo cáo thuyết trình
 Tư duy sáng tạo trong quản trị kinh doanh
 Quản trị thời gian hiệu quả
 Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quyết định giá hiệu quả

Tài liệu tham khảo tại BJC 
 Văn phòng BJC
 Văn phòng, nhà máy
 Trung tâm kho vận
Các nội quy, quy chế 
 Nhân sựThis course requires an enrolment key
 Công đoàn
 Kế toánThis course requires an enrolment key
 ITThis course requires an enrolment key
 Tài chínhThis course requires an enrolment key
 Hành chínhThis course requires an enrolment key
 Các nội quy, quy chế khácThis course requires an enrolment key
Thảo luận 

Chuyên trang đào tạo trực tuyến Moodle PhuThaiGroup

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 Today Friday, 10 April 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip Course categories